Username:

Password:

Fargot Password? / Help

Nieuws

Verhoging energiebelasting(en) Per 1 januari 2013 heeft de overheid de energiebelasting verhoogd. Daarnaast is er nog een extra heffing ingevoerd, de Opslag Duurzame Energie. Deze heffing is ingevoerd om de investering in duurzame energie te stimuleren. Voor een gemiddeld huishouden in Nederland betekenen deze verhogingen dat de energierekening hierdoor ruim € 60,00 hoger uit zal vallen. Op belastingen en toeslagen kunt u niet besparen, maar dat kan wel op uw energieverbruik. Lumenlight verlaagt uw energieverbruik op uw verlichtingskosten met 40%.   Vraag de gratis verlichtingsscan aan.
0

Energie Investeringsaftrek subsidie (EIA) voor led-verlichting

Bent u een ondernemer die investeert in energiebesparende technieken of duurzame energie? Dan kunt u nu gebruikmaken van de Energie Investeringsaftrek (EIA) op basis van door LumenLight aangeboden led-lampen en led-armaturen. Uw investering biedt hiermee dubbel voordeel: uw energiekosten gaan omlaag én u betaalt minder inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Wat is EIA?

De energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling voor ondernemers, die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en de toepassing van duurzame energie. Wanneer u gebruik maakt van de EIA heeft u dubbel voordeel: uw energiekosten gaan omlaag én u betaald minder belasting!

Hoe werkt EIA?

Als u investeert in energiebesparende bedrijfsmiddelen of duurzame energie, kunt u via de EIA 55,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst van uw onderneming. Het directe financiële voordeel is afhankelijk van het belastingpercentage en bedraagt bij een BV ongeveer 10% van de goedgekeurde investeringskosten. U meldt uw investering ditigaal via het eLoket van RVO.nl. Let op dat u op tijd uw melding maakt.

Wie komen er in aanmerking voor EIA?

Alle ondernemers die in Nederland belastingplichtig zijn voor inkomsten- of vennootschapsbelasting, kunnen in principe in aanmerking komen voor EIA. Uiteraard moet u dan wel investeren in een bedrijfsmiddel dat aan bepaalde wettelijk vastgestelde energieprestatie-eisen voldoet. Tevens moet u er rekening mee houden dat u de EIA kunt toepassen op de aanschaf- of voortbrengingskosten (daarbij inbegrepen de eventuele montagekosten en de kosten van een energieadvies) van de bedrijfsmiddelen die aan de energieprestatie-eisen voldoen. Per kalenderjaar moet er in totaal ten minste € 2.500,- aan energiebesparende middelen in de onderneming worden geïnvesteerd.

Voorwaarden led-verlichting voor aanvraag EIA regeling 2017

Bestemd voor: het verminderen van het energiegebruik van verlichting in of bij bestaande bedrijfsgebouwen door het toepassen van een regelinstallatie voor het schakelen, afhankelijk van de daglichtintensiteit of automatische aan- of afwezigheidsdetectie of reagerend op veegpulsen, en bestaande uit: licht- of bewegingssensoren, schakel- of regeleenheid, (eventueel) veegpulsregeling, (eventueel) dimregeling. Het maximum investeringsbedrag dat voor EIA in aanmerking komt bedraagt €150 per sensor   Led-verlichtingssysteem Bestemd voor: verlichting in of bij bedrijfsgebouwen, en bestaande uit: led-armatuur anders dan met led-buizen, met een specifieke lichtstroom van ten minste 100 lm/W. De specifieke lichtstroom dient gemeten te zijn conform LM-79-08, NEN-EN IEC 62722-2-1:2016 of gelijkwaardige protocollen. Onder de specifieke lichtstroom wordt hier verstaan de verhouding tussen lichtstroom van het verlichtingssysteem (in lumen) en het daartoe opgenomen elektrische vermogen (in Watt). Metingen op grond van LM-79-08 en NEN-EN IEC 62722-2-1:2016 of gelijkwaardige protocollen, dienen verricht te worden door geaccrediteerde instellingen, waarbij elektrische- en fotometrische metingen specifiek in de accreditatie-scope van betreffende instelling dienen te zijn opgenomen. De powerfactor van het verlichtingssysteem moet ten minste 0,90 bedragen. Het maximum investeringsbedrag dat voor EIA in aanmerking komt bedraagt € 25 per 1000 lumen door de armatuur gegenereerde lichtstroom.  

Led-belichtingssysteem

Bestemd voor: podium- of theaterbelichting, en bestaande uit: spot- en/of floodlightarmaturen, (DMX) driver. De powerfactor van het belichtingssysteem moet ten minste 0,90 bedragen. Toelichting: Alleen de spot- en/of floodlightarmaturen en driver komen in aanmerking. led-schermen of led-displays komen niet in aanmerking.

Led-buis systeem

Bestemd voor: verlichting in of bij bedrijfsgebouwen, en bestaande uit: systeem van led-buis in combinatie met een externe driver. De specifieke lichtstroom van mde led-buis dient ten minste 120 lm/W te bedragen. De specifieke lichtstroom dient gemeten te zijn conform LM-79-08, NEN-EN IEC 62722-2-1:2016 of gelijkwaardige protocollen. Onder de specifieke lichtstroom wordt hier verstaan de verhouding tussen mlichtstroom van het verlichtingssysteem (in lumen) en het daartoe opgenomen elektrische vermogen (in Watt). mMetingen op grond van LM-79-08 en NEN-EN IEC 62722-2-1:2016 of gelijkwaardige protocollen, dienen verricht te worden door geaccrediteerde instellingen, waarbij elektrische- en fotometrische metingen specifiek in de accreditatie-scope van betreffende instelling dienen te zijn opgenomen. De powerfactor van het verlichtingssysteem moet ten minste 0,90 bedragen. Het maximum investeringsbedrag dat voor EIA in aanmerking komt bedraagt €20 per led-buis.   Let op: ieder jaar wordt de EIA regeling aangepast! De actuele gegevens vind u op de site van Agentschap NL.
0
januari 22, 2016Posted by AJ in Nieuws

27 procent van verkochte lampen in Nederland is een led-lamp

Nederland bereikte afgelopen jaar een belangrijk omslagpunt. In 2014 werden er voor het eerst meer led- dan spaarlampen verkocht. Nederland is waarschijnlijk het eerste Europese land dat deze mijlpaal bereikt. Led-verlichting had in Nederland afgelopen jaar namelijk een marktaandeel van ruim 27 procent (bron: Nationaal (WE)EEE Register). 2015 is als logisch gevolg door de stichting LightRec inmiddels bestempeld als ‘het jaar waarin de opmars van led-verlichting zich voortzet’. Lees de volledige analyse over de Nederlandse lichtmarkt in de septembereditie van LED Magazine. 27 procent
0

Kamp: per 1 januari 2016 subsidieregeling voor led-verlichting bij sportverenigingen

Een motie uit december 2012 leidt er momenteel toe dat het kabinet drukdoende is om per 1 januari 2016 een subsidieregeling voor energiebesparing en duurzame energie - waaronder led-verlichting en zonnepanelen - bij sportverenigingen in het leven te roepen. Minister Henk Kamp meldt het volgende aan de Tweede Kamer: 'In een motie van de Kamerleden Bruins Slot en Dijkstra van 17 december 2012 gevraagd om een regeling om het gebruik van hernieuwbare energie bij sportverenigingen te stimuleren. Ter uitvoering van deze motie stel ik momenteel samen met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een subsidieregeling op die per 1 januari 2016 effectief zal worden. Onder deze regeling zal een specifieke lijst van maatregelen voor energiebesparing en duurzame energie worden opgenomen, waarvoor subsidie kan worden verstrekt.' sportverenigingen
0

In 5 stappen energieverbruik terugbrengen

De klimaattop in Parijs zit er op. Er moet een einde komen aan de stijging van de uitstoot van broeikasgassen. Er zijn oneindig veel mogelijkheden om als organisatie zelf een bijdrage te leveren aan het tegengaan van klimaatverandering. Klimaatplein heeft een stappenplan opgesteld. Het plan laat alle mogelijkheden  zien die er zijn om de impact van organisaties op klimaatverandering te verkleinen. stekker2 Daarnaast draagt het minder verbruiken van energie bij aan lagere kosten én minder uitstoot van het broeikasgas CO2.  

1. Waar wordt binnen mijn organisatie energie verbruikt?

Door het energieverbruik van uw organisatie of een specifiek product in kaart te brengen, creëert u bewustwording en inzicht. Met die gegevens kunt u vervolgens een eigen CO2-voetafdruk berekenen.

2. Hoe bespaar ik op het energieverbruik van mijn organisatie?

Vervolgens gaat u uw energieverbruik reduceren. U kunt ook gestructureerd aan de slag met CO2-reductie door gebruik te maken van de CO2-Prestatieladder.

3. Hoe ga ik zelf duurzame energie opwekken?

De energie die u na genomen reductiemaatregelen nog nodig heeft kunt u, door gebruik te maken van bijvoorbeeld de zon, de wind of biomassa, zelf (of samen met anderen op uw bedrijfsterrein) duurzaam opwekken.

4. Waarmee compenseer ik (nog) niet te reduceren CO2-uitstoot?

Door (nog) niet reduceren uitstoot van CO2 van bijvoorbeeld uw wagenpark of vliegreizen te compenseren neemt u hier toch 100 procent verantwoordelijkheid voor.

5. Hoe communiceer ik de genomen stappen met mijn stakeholders?

Klanten, medewerkers en andere belanghebbenden kunnen de door u genomen stappen naar energiebewust ondernemen pas waarderen wanneer ze ervan weten. Communiceer daarom en inspireer anderen om uw voorbeeld te volgen.

Terugverdientijden energiebesparing

“Naast voorgenoemde uit te voeren tips zijn er ook maatregelen te nemen die zich met gemak binnen twee jaar terugverdienen”, aldus Rob van der Rijt van Klimaatplein.com. “Denk aan het isoleren van leidingen, het vervangen van oude lampen door LED of het plaatsen van een tijdschakelklok. Ook het overstappen naar een energieleverancier die in Nederland opgewekte groene stroom levert draagt bij aan het verkleinen van de CO2-voetafdruk,” aldus Van der Rijt.
0

Energie Investerings Aftrek subsidie (EIA) voor ledverlichting

Bent u een ondernemer die investeert in energiebesparende technieken of duurzame energie? Dan kunt u nu gebruikmaken van de Energie Investeringsaftrek (EIA) op basis van door Lumenlight aangeboden LED lampen. Uw investering biedt dubbel voordeel: uw energiekosten gaan omlaag én u betaalt minder inkomsten- of vennootschapsbelasting. Download hier alle informatie.
0

27 procent van verkochte lampen in Nederland is een led-lamp

Nederland bereikte afgelopen jaar een belangrijk omslagpunt. In 2014 werden er voor het eerst meer led- dan spaarlampen verkocht. Nederland is waarschijnlijk het eerste Europese land dat deze mijlpaal bereikt. Led-verlichting had in Nederland afgelopen jaar namelijk een marktaandeel van ruim 27 procent (bron: Nationaal (WE)EEE Register). 2015 is als logisch gevolg door de stichting LightRec inmiddels bestempeld als ‘het jaar waarin de opmars van led-verlichting zich voortzet’.

Lees de volledige analyse over de Nederlandse lichtmarkt in de septembereditie van LED Magazine.

0

LumenLight aanwezig op de bijeenkomst “De duurzame verbinding”op 3 maart 2011 te Den Haag

  • Wilt u weten hoe u voordelen behaalt met duurzaam werken?
  • Waarom uw klanten erom vragen?
  • Wat de mogelijkheden zijn om energiezuinig en tegen lagere kosten te werken?
  • Enkele vragen die op de duurzame bijeenkomst aan de orde zijn geweest.
Klik op onderstaande link en laat u net als ons inspireren uw bijdrage te leveren aan het milieu, mens en winstgevendheid van uw onderneming.