In 5 stappen energieverbruik terugbrengen

De klimaattop in Parijs zit er op. Er moet een einde komen aan de stijging van de uitstoot van broeikasgassen. Er zijn oneindig veel mogelijkheden om als organisatie zelf een bijdrage te leveren aan het tegengaan van klimaatverandering. Klimaatplein heeft een stappenplan opgesteld. Het plan laat alle mogelijkheden  zien die er zijn om de impact van organisaties op klimaatverandering te verkleinen.

stekker2 Daarnaast draagt het minder verbruiken van energie bij aan lagere kosten én minder uitstoot van het broeikasgas CO2.

 

1. Waar wordt binnen mijn organisatie energie verbruikt?

Door het energieverbruik van uw organisatie of een specifiek product in kaart te brengen, creëert u bewustwording en inzicht. Met die gegevens kunt u vervolgens een eigen CO2-voetafdruk berekenen.

2. Hoe bespaar ik op het energieverbruik van mijn organisatie?

Vervolgens gaat u uw energieverbruik reduceren. U kunt ook gestructureerd aan de slag met CO2-reductie door gebruik te maken van de CO2-Prestatieladder.

3. Hoe ga ik zelf duurzame energie opwekken?

De energie die u na genomen reductiemaatregelen nog nodig heeft kunt u, door gebruik te maken van bijvoorbeeld de zon, de wind of biomassa, zelf (of samen met anderen op uw bedrijfsterrein) duurzaam opwekken.

4. Waarmee compenseer ik (nog) niet te reduceren CO2-uitstoot?

Door (nog) niet reduceren uitstoot van CO2 van bijvoorbeeld uw wagenpark of vliegreizen te compenseren neemt u hier toch 100 procent verantwoordelijkheid voor.

5. Hoe communiceer ik de genomen stappen met mijn stakeholders?

Klanten, medewerkers en andere belanghebbenden kunnen de door u genomen stappen naar energiebewust ondernemen pas waarderen wanneer ze ervan weten. Communiceer daarom en inspireer anderen om uw voorbeeld te volgen.

Terugverdientijden energiebesparing

“Naast voorgenoemde uit te voeren tips zijn er ook maatregelen te nemen die zich met gemak binnen twee jaar terugverdienen”, aldus Rob van der Rijt van Klimaatplein.com. “Denk aan het isoleren van leidingen, het vervangen van oude lampen door LED of het plaatsen van een tijdschakelklok. Ook het overstappen naar een energieleverancier die in Nederland opgewekte groene stroom levert draagt bij aan het verkleinen van de CO2-voetafdruk,” aldus Van der Rijt.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

1 × een =